Co přinesl rok 2023? Dočtete se v publikaci ke stažení HORIZONT 2030+

Koncepce udržitelného zdravotnictví

České zdravotnictví brzy narazí na své limity. Naučilo se plošně utrácet, ale nedokáže řídit a zvyšovat výkon. Přes masivní subvence se víc a víc služeb přesouvá do šedé zóny přímých plateb. A demografický vývoj před námi se jako Damoklův meč blíží k bodu obratu. Vyzýváme proto všechny, komu není budoucnost lhostejná, aby se připojili k naší iniciativě! Společně dotvořme, projednejme a prosaďme návrh koncepčních změn! Naším cílem je udržitelné zdravotnictví pro další generaci.

Aktuálně na téma udržitelného zdravotnictvíLadislav Švec: Během 2 dekád bychom měli zvýšit produktivitu zdravotnictví o 50 %

Ladislav Švec: Během 2 dekád bychom měli zvýšit produktivitu zdravotnictví o 50 %

Pavel Vepřek: Již není prostor malovat si situaci na růžovo

Pavel Vepřek: Již není prostor malovat si situaci na růžovo

Stručný vhled do reality českého zdravotnictví v podání MUDr. Pavla Vepřeka. Již není prostor malovat si situaci na růžovo. Budoucnost může být tvrdá a nekompromisní, když nebudeme mít vůli a energii se stávající situací sami něco udělat.

HORIZONT 2030+

HORIZONT 2030+

Publikace Horizont 2030+ shrnuje postřehy shromážděné během prvního roku odborné diskuse k návrhu Koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+. Obsahuje názory významných osobností českého zdravotnictví, publikované k jednotlivým tématům v newsletteru Občan v síti.

Diskuse na téma restrukturalizací péče v ČR

Diskuse na téma restrukturalizací péče v ČR

Dne 21.2. 2024 jsme v NHU diskutovali otázky související s restrukturalizací péče v ČR. Zástupce Iniciativy L. Švec z hlediska celkového přístupu k plánování a přizpůsobování sítě v ČR nyní a v budoucnosti, MUDr. Petr Smejkal z hlediska zkušeností s aktuálním vnitřním provozem českých nemocnic a p. g. ředitel Ing Lednický z Penta Hospitals prezentoval zkušenosti s vybudováním a rozjezdem nové koncepčně moderní nemocnice v Bratislavě na […]

Odborníci diskutovali na téma digitalizace

Odborníci diskutovali na téma digitalizace

Dne 24.1. 2024 se uskutečnil seminář na téma „Digitalizace“. Velmi zajímavými hosty, přinášejícími různé pohledy na elektronizaci zdravotnictví byli L. Kaška M.L., LLM. za Alianci pro telemedicínu, Ing. Adama Šimčíka za NKÚ, který nedávno vydal kritickou zprávu k využití prostředků dedikovaných pro elektronizaci a Ing. Martin Doležal, dlouholetý odborník na poli e-Health Ke stažení: Občan v síti […]

„Vánočních přání“ z hlediska koncepčních změn ve zdravotnictví

„Vánočních přání“ z hlediska koncepčních změn ve zdravotnictví

Dne 13. 12. 2023 proběhl seminář na téma „Vánočních přání“ z hlediska koncepčních změn ve zdravotnictví. Během semináře představili kromě zástupců Iniciativy své pohledy i poradce ministra financí, p. PHDr. Martin Šámaj, MBA a mnozí další. Ke stažení: Občan v síti 12/2023: Dopis Ježíškovi aneb zdánlivě nesplněná přáníPrezentace: Koncept udržitelného zdravotnictví

Odborníci diskutovali na téma budoucnosti a smyslu úhradové vyhlášky

Odborníci diskutovali na téma budoucnosti a smyslu úhradové vyhlášky

Dne 22.11. se uskutečnila další ze série diskusí o koncepčních změnách v rámci Iniciativy Zdravotnictví 2030+. Tentokrát na zcela zásadní téma budoucnosti a smyslu úhradové vyhlášky. Účast v panelu přijal kromě zástupce naší Iniciativy p. Ing. T. Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad MZ ČR. Z prezentací i následné diskuse, vyplynul rozdílný přístup k potřebě regulace úhradovou vyhláškou […]

Odborníci řešili problematiku úpravy zákoníku práce

Odborníci řešili problematiku úpravy zákoníku práce

Dne 18.10. se uskutečnila další ze série diskusí o koncepčních změnách v rámci Iniciativy Zdravotnictví 2030+. Tentokrát na téma, které je velmi aktuální zejména s ohledem na problematické úpravy zákoníku práce a obecný fakt, že je relativní dostupnosti péče v ČR dosahováno za cenu porušování (nejenom) pracovních předpisů.

Příjmy zdravotnictví tématem další odborné diskuse

Příjmy zdravotnictví tématem další odborné diskuse

Po prázdninových měsících pokračovala v září odborná diskuse o návrhu systémových opatření seminářem v Národohospodářském ústavu. Tentokrát byla diskutována kapitola „Pojistné a příjmová stránka systému"

Definování nároků opět tématem odborné diskuse

Definování nároků opět tématem odborné diskuse

Dne 14.6. 2023 v NHU uskutečnil seminář na téma definování nároků a prostoru pro přímé platby. Panelu se kromě JUDr. Švece a JUDr. Šustka zúčastnil i zástupce MZ ČR Mgr. J. Zapletal. Diskuse se aktivně z auditoria účastnila i p. sekční ředitelka MZ ČR MUDr. H. Rögnerová.