Zdravotnictví 2030+ Východiska a cíle

Východiska a cíle

Dva lidé občas vidí jeden problém i jeho řešení různě. Svět není černobílý. My jsme při přípravě konceptu vycházeli z následujících východisek a cílů řešení: