Zdravotnictví 2030+ Zdravotnictví 2030+

Zdravotnictví 2030+

Koncepce zdravotnictví udržitelného pro příští generace

Tento návrh je podkladem pro řízenou diskuzi o koncepčních změnách. Obsahuje moduly změn, které lze kombinovat, vyjmout, či upravit. Obsahuje řešení, která mají více přijatelných podvariant. Uvedené konkrétní částky, poměry, výčty apod., jsou příkladné a orientační. Návrh představuje širokou a komplexní variantu změn.

Návrh jistě neřeší všechny detaily či oblasti zdravotnictví, ve kterých je změna žádoucí. Proto vyzýváme odborníky, kteří evidují další problematické oblasti, případně rovnou disponují návrhy jejich řešení, ke spolupráci. Předem děkujeme, že nás za tímto účelem kontaktujete.  


Východiska a cíle

Dva lidé občas vidí jeden problém i jeho řešení různě. Svět není černobílý. My jsme při přípravě konceptu vycházeli z následujících východisek a cílů řešení:


Sjednocení zdravotního a nemocenského pojištění

Řešení jedné nemoci jednoho člověka několika různými institucemi není efektivní z podstaty. Dokáže se část státní správy vzdát kousku své autority ve prospěch celku? Budeme pod tlakem schopni skutečné koncepční změny?  


Instituce, kompetence, procesy

Základní úrovní každého systému je vymezení rolí, odpovědnosti a kompetencí. Pokud se překrývají, případně zahrnují konflikt zájmů, systém nemůže zvyšovat efektivitu. Dokážeme role oddělit, nebo nám i pod tlakem výzev zůstane v základech systém sdílené neodpovědnosti? A je pojišťovna nástrojem státu, nebo lidí, kteří si ji zvolili?     


Výdaje, nároky, práva a povinnosti

Nevíte, na co přesně máte nárok? Nevadí, my také ne… na druhou stranu po nás zase nikdo nic nechce…Nároky bez hranic existují pouze na papíře. Ve skutečnosti vedou k neregulovanému šíření šedé zóny zdravotnictví a neřešitelné nerovnosti mezi poskytovateli i lidmi.    


Osobní rozsah a příjmy

Pojištění bez možnosti stanovit výši pojistného není pojištění.  


Stručný výčet změn

Koncepce zdravotnictví přináší velké množství změn oproti současnému stavu. Zde najdete stručný výčet těchto změn