Zdravotnictví 2030+ Aktuality Diskuse na téma restrukturalizací péče v ČR

Diskuse na téma restrukturalizací péče v ČR

Dne 21.2. 2024 jsme v NHU diskutovali otázky související s restrukturalizací péče v ČR. Zástupce Iniciativy L. Švec z hlediska celkového přístupu k plánování a přizpůsobování sítě v ČR nyní a v budoucnosti, MUDr. Petr Smejkal z hlediska zkušeností s aktuálním vnitřním provozem českých nemocnic a p. g. ředitel Ing Lednický z Penta Hospitals prezentoval zkušenosti s vybudováním a rozjezdem nové koncepčně moderní nemocnice v Bratislavě na Borech. Zejména tato prezentace byla v mnoha ohledech mimořádně zajímavá.

Ke stažení:

Prezentace: Koncept udržitelného zdravotnictví – restrukturalizace

Prezentace: Nemocnice Bory – nová definice excelentnosti

Prezentace: Nemocnice 21. století

Občan v síti: Jak bychom měli korigovat strukturu organizace lůžkové péče?