Semináře

Termíny seminářů Iniciativy Zdravotnictví 2030+ v NHÚ AV v roce 2024

24.1. Elektronizace zdravotnictví
Report ze semináře vč. dokumentů ke stažení: Odborníci diskutovali na téma digitalizace

21.2. Restrukturalizace lůžkové péče
Report ze semináře vč. dokumentů ke stažení: Diskuse na téma restrukturalizací péče v ČR

20.3. Primární péče

17.4. Evropský aspekt změn ve zdravotnictví

22.5. Role specializované ambulantní péče

19.6. „Reformní“ novela 48/97

18.9. – zatím neupřesněno

23.10. – zatím neupřesněno 

20.11. Úhradová vyhláška 2025

11.12. Shrnutí aktivit a výstupů Iniciativy v předvolebním roce 

Archiv:

22. 3. 2023: seminář na téma Představení iniciativy Zdravotnictví 2030+ a konceptu navržených systémových změn

– shrnutí východisek, základních parametrů návrhu; prezentace a zahájení řízené diskuse (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd)

17. 4. 2023: sympozium (prezentace a následný kulatý stůl) na téma Zdravotnictví 2030+ a další iniciativy systémových změn

  • shrnutí východisek a základních parametrů konceptu navržených systémových změn, prezentace dalších změnových iniciativ (Efektivní zdravotnictví) a panelová diskuse s pozvanými hosty
  • Začátek 13.00 hod.
  • Místo konání: Konferenční sál OK Systém (Praha 4, ul. Na Pankráci 1690/125)

19. 4. 2023: seminář na téma Základní koncept odpovědnosti a kompetencí– stát, či systém pluralitního pojištění?

  • Návrh rozdělení odpovědnosti a institucionální rámec systému (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd) + navazující Kulatý stůl
  • Začátek: 15.00 hod.
  • Místo konání: Národohospodářský ústav AV ČR (Praha 1, ul. Politických vězňů 7)

17. 5. 2023: seminář na téma Propojení nemocenského a zdravotního pojištění – sen, anebo reálná výzva?+ navazující Kulatý stůl

  • Začátek: 15.00 hod.
  • Místo konání: Národohospodářský ústav AV ČR (Praha 1, ul. Politických vězňů 7)

24. 5. 2023: Sympozium na téma Koncept udržitelného zdravotnictví – vymezení nároku, prostoru a pravidel pro přímé platby

  • Začátek : 13:00h
  • Místo konání : Event-room Truhlárna , Šaldova 5, Praha Karlín

14. 6. 2023: Osobní a věcný rozsah systému v.z.p. – definice nároku (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd)

+ navazující Kulatý stůl (termín a místo konání bude upřesněno)

20. 9. 2023: Příjmová stránka systému v.z.p. (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd)

+ navazující Kulatý stůl (termín a místo konání bude upřesněno)

18. 10. 2023: Procesy systému v.z.p. – revize a doplnění (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd)

+ navazující Kulatý stůl (termín a místo konání bude upřesněno)

22. 11. 2023: Nároky, práva a povinnosti pojištěnce (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd)

+ navazující Kulatý stůl (termín a místo konání bude upřesněno)

13. 12. 2023: Shrnutí výstupů celoroční diskuse a aktuálního stavu návrhu systémových změn (CERGE – Národohospodářský ústav Akademie věd)