HORIZONT 2030+

Publikace Horizont 2030+ shrnuje postřehy shromážděné během prvního roku odborné diskuse k návrhu Koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+. Obsahuje názory významných osobností českého zdravotnictví, publikované k jednotlivým tématům v newsletteru Občan v síti.

Ke stažení: Horizont 2030+