Zdravotnictví 2030+ Podporovatelé

Podporovatelé

MUDr. Roman Kraus MBA

Předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR 

„Vytvořit koncept udržitelného zdravotnictví, který zajistí dostupnost a kvalitu zdravotních služeb a zároveň využije ekonomicky nejméně náročnou variantu vedoucí ke srovnatelnému výsledku, by mělo být klíčovým zadáním pro tuto iniciativu.“


Hospodářská komora ČR

Prezident komory Mgr. Zdeněk Zajíček

„Hospodářská komora ČR jako největší zástupce podnikatelů a firem v ČR považuje diskusi o financování a ekonomice zdravotnictví za svoji významnou prioritu. Za odvody zaměstnavatelů do systému v.z.p. očekáváme především lepší prevenci, organizaci a dostupnost péče. Přejeme si, aby se systém vyvíjel k větší konkurenci a nezávislosti pojišťoven a k větší svobodě zaměstnanců a pacientů cíleně investovat do svého zdraví. Česká republika má již dnes problém se zajištěním pracovní síly. K tomu si přidejme dopad stárnutí obyvatelstva. Už v roce 2030 budeme mít o 100 000 lidí v ekonomicky produktivním věku méně než v roce 2020. Co nám tedy zbývá? Jednou z mála efektivních možností, které vůbec máme k dispozici, je zlepšit zdravotní stav obyvatelstva.“


Národní asociaci pacientských organizací

České zdravotnictví potřebuje přenastavit směrem k lepší udržitelnosti a připravenosti na očekávaný demografický vývoj. Vítáme proto iniciativu Zdravotnictví 2030+, do které se jménem pacientů, pro něž je celý zdravotní systém budován, hlásíme. Péče orientovaná na člověka, individualizace medicíny a další trendy ukazují, že pacienti budou přebírat stále aktivnější roli partnerů lékařů. V procesu vývoje lepšího zdravotnictví, které bude umět občanům ČR zajistit dlouhý život ve zdraví, jsme jako Národní asociace pacientských organizací schopni nabídnout zkušenosti a vhled 42 pacientských organizací pracujících s různými typy diagnóz.