Zdravotnictví 2030+ Jaký je harmonogram změn?

Jaký je harmonogram změn?

Předpokládáme dlouhodobou diskusi a harmonogram zavedení přesahující jedno, nebo dvě volební období. Nic není pro správu veřejných věcí tak škodlivé, jako permanentní přísliby rychlých řešení, příslovečných „zázraků na počkání“. Našim předběžným cílem je dosáhnout změny do roku 2030.

První a klíčovou fází procesu je příprava návrhu a dlouhodobá věcná diskuse o jeho parametrech.

Tato fáze řešení již probíhá. První koncepční návrh byl zpracován ve formě věcného záměru změn a bude postupně diskutován se zástupci odborné veřejnosti.

Po projednání všech dotčených oblastí bude materiál aktualizován a dohodnuté úpravy zapracovány.

Očekávaným milníkem první fáze procesu je rok 2024, kdy by měl být k dispozici předjednaný a odborné veřejnosti známý návrh koncepčních změn. Zároveň bude v tomto období probíhat příprava na parlamentní volby 2025. Poprvé tak bude možné pokusit se o zapracování alespoň obecných rysů návrhu do programů politických stran.

Další fáze přípravy budou naplánovány dle výsledků politického projednání a voleb v roce 2025