Zdravotnictví 2030+ Aktuality Definování nároků opět tématem odborné diskuse

Definování nároků opět tématem odborné diskuse

Dne 14.6. 2023 v NHU uskutečnil seminář na téma definování nároků a prostoru pro přímé platby. Panelu se kromě JUDr. Švece a JUDr. Šustka zúčastnil i zástupce MZ ČR Mgr. J. Zapletal. Diskuse se aktivně z auditoria účastnila i p. sekční ředitelka MZ ČR MUDr. H. Rögnerová. Obsah diskuse se mimo jiné týkal úrovně dostupnosti českého zdravotnictví a otázky, zda je změna cestou k jejímu udržení, nebo zda ji naopak nemůže poškodit.

Ke stažení:

Občan v síti 06/2023 (Jak vymezit nárok pojištěnce?)