Zdravotnictví 2030+ Instituce, kompetence, procesy

Instituce, kompetence, procesy

Základní úrovní každého systému je vymezení rolí, odpovědnosti a kompetencí. Pokud se překrývají, případně zahrnují konflikt zájmů, systém nemůže zvyšovat efektivitu. Dokážeme role oddělit, nebo nám i pod tlakem výzev zůstane v základech systém sdílené neodpovědnosti? A je pojišťovna nástrojem státu, nebo lidí, kteří si ji zvolili?