Zdravotnictví 2030+ Zdravotnictví 2030+

Zdravotnictví 2030+

Iniciativa Zdravotnictví 2030+ je apolitická a nadstranická. Klade si za cíl vytvoření konceptu udržitelného zdravotnictví ČR a jeho prosazení do reálného života. Její výjimečnost spočívá v tom, že do diskuse přináší konkrétní předjednané varianty řešení. Vznikla na základě mnohaleté koncepční diskuse na půdě Kanceláře zdravotního pojištění, jako výraz společenské odpovědnosti zdravotních pojišťoven a jejich aktivního zájmu o budoucnost českého zdravotnictví a veřejných služeb obecně.

V případě zájmu jakkoli se podílet na vzniku koncepce udržitelného zdravotnictví nás prosím kontaktujte.

Koncepce udržitelného zdravotnictví vzniká na základě diskuse nad předloženými návrhy a na jejím vzniku a úpravách se tvorbou návrhů, konzultacemi, poradenstvím či oponenturou různou měrou podílí celá řada odborníků z oblastí zdravotnictví, ekonomiky, práva a dalších souvisejících oblastí.

JUDr. Ladislav Švec

Ředitel Kanceláře zdravotního pojištění ČR. Zdravotnictví na horizontální úrovni národní i mezinárodní se věnuje posledních 23 let

Jakub Hlávka PhD.

Výzkumný profesor na University of Southern California v Los Angeles a spoluzakladatel iniciativy Efektivní zdravotnictví s týmem svých spolupracovníků

MUDr. Roman Kraus MBA

Předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Odborník na zdravotní politiku, ministr zdravotnictví v letech 2010-2013

Ing. Vojtěch Lejsek

Analytik Odboru strategie OZP s mnohaletou zkušeností se zpracováním informací a strategiemi v oblasti zdravotního pojištění

RNDr. Martin Vydra

Analytik a projektový manažer s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zdravotnických strategií

Mgr. Jan Zapletal

Ředitel Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR a dlouholetý odborník v oblasti zdravotního pojištění

PhDr. Jana Votápková Ph.D.

Výzkumný pracovník na Institutu ekonomických studií FSV UK – zaměření na ekonomiku zdravotnictví

Mgr. Tomáš Červinka, MHA

Dlouholetý analytik a manažer v oblasti zdravotního pojištění, specialista na příjmovou stránku, předseda Dozorčího orgánu pro dohled nad zdravotním pojištěním.

PhDr. Ivo Hlaváč MBA

Předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK ČR

Mgr. Lucie Krausová

Dlouholetý profesionál v oblasti zdravotnické legislativy

MUDr. Tomáš Doležal PhD.

CEO iHETA a dlouholetý expert v oblasti zdravotnických dat a organizace zdravotnictví

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, LL.M.

Ředitelka úseku ředitelství ZPMV ČR

MUDr. Jitka Vojtová, MBA

Zdravotní ředitelka OZP, expert s dlouholetou zkušeností z komerčního i veřejného pojištění

Mgr. Jarmila Vedralová

Dlouholetá odbornice v oblasti prevence

JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD.

Předsedkyně Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Mgr. Markéta Foldyna Hellová

Vedoucí oddělení smluvních vztahů ve VoZP

MUDr. Pavel Vepřek

Odborník v oblasti zdravotnictví a neúnavný organizátor diskusí o budoucnosti zdravotnictví

Mgr. et Mgr. Anna Gelety Nevečeřalová

Advokát, specialista na zdravotnické právo

JUDr. Václav Janalík

Dlouholetý odborník v oblasti zdravotního pojištění a zdravotních služeb

MUDr. Pavel Hroboň M.S.

Lékař a ekonom, odborník na problematiku analýz zdravotnických a pojišťovenských systémů, strategického managementu a informačních technologií ve zdravotnictví

doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Vedoucí Katedry zdravotnického práva PFUK

Ing. David Šmehík MHA

Dlouholetý odborník v oblasti zdravotního pojištění

RNDr. Jiří Schlanger 

Odborník v oblasti informatiky ve zdravotnictví a sociálních službách

JUDr. Jakub Uher 

Advokát a právník SPL ČR

MUDr. Petr Šonka

Předseda Sdružení praktických lékařů ČR

Ing. Jakub Haas

Vedoucí oddělení Zdravotnictví a zdravotní pojištění Ministerstva financí ČR

Ing. Martin Doležal

Odborník na problematiku zdravotního pojištění a digitalizace zdravotnictví

Ing. Mgr. Robert Hejzák, M.A.

Předseda Národní asociace pacientských organizací

Ing. Martin Kolek MSc.

Odborník v oblasti hodnocení nových zdravotnických technologií a zpracování dat z reálné klinické praxe.

MUDr. Miroslav Palát

Prezident Asociace CzechMed, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, ředitel sekce zdravotnictví Unie zaměstnavatelských svazů

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

Ministr zdravotnictví v letech 2017-2021

Ing. Jaroslav Duba

Spolumajitel OAKS Consulting s.r.o. s dlouholetými zkušenostmi s praktickou realizací projektů, které cílí na zvyšování kvality a zajištění dostupnosti a udržitelnosti zdravotnictví.

Ing. Vladimír Bezděk M.A.

Ekonom, člen NERV a ekonomický poradce prezidenta České republiky

Ing. Tomáš Jelínek Ph.D.

Člen Správní rady česko-izraelského centra inovací a partnerství

Ing. Petr Musil, Ph.D.

Člen Národní rozpočtové rady

Ing. Adam Šimčík

Kontrolor v oblasti zdravotnictví na Nejvyšším kontrolním úřadě. Doktorand na Katedře regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mgr. Lenka Novotná, MHA

Expert na právní aspekty zdravotnictví s dlouholetou zkušeností na různých pozicích od státní správy po soukromý sektor. Jedna ze spoluautorek návrhu reformních změn z přelomu prvního desetiletí

MUDr. Petr Smejkal

Infektolog a epidemiolog IKEM Praha, hospitalist/infection control specialist Mount Desert Island Hospital, Maine, USA. V době COVIDu vedoucí odborné poradní skupiny MESES. Reformou českého zdravotnictví se zabývá od r. 2015

Mgr. Eva Karásková

Manažerka a expertka v oblasti zdravotnictví s dlouholetými zkušenostmi z veřejné a státní správy, stejně jako soukromého sektoru

Mudr. Martin Kočí

Předseda spolku Mladí lékaři