Zdravotnictví 2030+ Aktuality Odborníci řešili problematiku úpravy zákoníku práce

Odborníci řešili problematiku úpravy zákoníku práce

Dne 18.10. se uskutečnila další ze série diskusí o koncepčních změnách v rámci Iniciativy Zdravotnictví 2030+. Tentokrát na téma, které je velmi aktuální zejména s ohledem na problematické úpravy zákoníku práce a obecný fakt, že je relativní dostupnosti péče v ČR dosahováno za cenu porušování (nejenom) pracovních předpisů.

K otázce budoucí struktury a organizace zdravotní péče se vyjadřovali nejpovolanější, dlouholetý špičkový odborník p. Prof. J. Veselka, dlouholetý ředitel nemocnice v Jihlavě p. MUDr. L. Velev, předseda Mladých lékařů p. MUDr. M. Kočí  a ředitel odboru přímo řízených organizací MZ ČR p. Ing. J. Michálek. Z prezentací i následné diskuse, které se zúčastnil i p. náměstek ministra J. Pavlovic vyplynula na jedné straně potřeba změn v poskytování péče, na druhé malá připravenost a ochota k těmto změnám na úrovni politické a státní správy.

Ke stažení:

Občan v síti 10/2023

Prezentace Prof. J. Veselky

Prezentace MUDr. L. Veleva

Prezentace Ing. J. Michálka