Zdravotnictví 2030+ Aktuality Odborníci diskutovali na téma budoucnosti a smyslu úhradové vyhlášky

Odborníci diskutovali na téma budoucnosti a smyslu úhradové vyhlášky

Dne 22.11. se uskutečnila další ze série diskusí o koncepčních změnách v rámci Iniciativy Zdravotnictví 2030+. Tentokrát na zcela zásadní téma budoucnosti a smyslu úhradové vyhlášky. Účast v panelu přijal kromě zástupce naší Iniciativy p. Ing. T. Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad MZ ČR. Z prezentací i následné diskuse, vyplynul rozdílný přístup k potřebě regulace úhradovou vyhláškou mezi zástupci systému v.z.p. a zástupci státní správy. Na jedné straně představa ministerstva o regulaci úhrad, coby formy kontroly státu nad zdravotními pojišťovnami. Na straně druhé odmítání politických zásahů do vztahů mezi ZP a PZS s odkazem na nehospodárnost politicky motivovaného přístupu k vybraným prostředkům (nařízení deficitního hospodaření nebo rozpuštění rezerv bez krize)

Ke stažení:
Prezentace: Koncepce udržitelného zdravotnictví – výdajová část
Občan v síti 12/2023: Dopis Ježíškovi aneb zdánlivě nesplnitelná přání