Zdravotnictví 2030+ Spolupracujeme

Spolupracujeme

Iniciativa pro efektivní zdravotnictví

  • o budoucím směřování českého zdravotnictví podle principů evidence-based policy making.
  • efektivnizdravotnictvi.cz
  • cílem iniciativy je přispět do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat

Zdravotnictví 2.0

  • “Netvrdíme, že zdravotnictví nefunguje. Naopak funguje poměrně dobře. Ovšem zároveň je zřejmé, že mu ve vývoji brání několik dlouhodobě neřešených problémů, které politici evidentně neumí (nechtějí) řešit.”
  • zdravotnictvi2.cz
  • cílem Zdravotnictví 2.0. je apolitické propojení virtuální sítě lidí, kteří chtějí pronikavě zlepšit tuzemské zdravotnictví

Ministr Zdraví

  • Ministr Zdraví je v tento moment ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, kteří chtějí dosáhnout nutné změny v systému českého zdravotnictví.
  • Nevytváří alternativu k Ministerstvu zdravotnictví ČR. Připomíná, že středem péče o zdraví je pacient, že zdraví je kapitál a péči o něj má každý ve svých rukou.