Zdravotnictví 2030+ Aktuality Odborníci diskutovali na téma vymezení rozsahu nároků a přímých plateb

Odborníci diskutovali na téma vymezení rozsahu nároků a přímých plateb

Dne 24.5. 2023 proběhlo sympozium Zdravotnického deníku k dalšímu z klíčových témat Iniciativy, kterým je bližší vymezení rozsahu nároku a prostoru pro přímé platby. V rámci sympozia byla vedle prezentace konceptu (JUDr. Švec) přednesena prezentace Doc. JUDr. Petra Šustka PhD., vedoucího Katedry zdravotnického práva Právnické fakulty UK.  

Následného kulatého stolu a velmi zajímavé diskuse se zúčastnila řada zástupců odborné veřejnosti, mimo jiné předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR MUDr. Roman Kraus MBA, analytička pro oblast zdravotnictví poslaneckého klubu MDDr. Bára Malíková, prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, poradce ministra financí Mgr. PhDr. Martin Šamaj, a generální ředitel NeoVize Group Bc. Petr Kocian, MHA. Děkujeme za účast panelistům i všem kdo přišli koncept podpořit a diskutovat do auditoria.

Ke stažení:

Pozvánka s programem

Prezentace

Občan v síti 06/2023 (Jak vymezit nárok pojištěnce?)