Zdravotnictví 2030+ Aktuality Spojení zdravotního a nemocenského pojištění. Sen anebo reálná výzva?

Spojení zdravotního a nemocenského pojištění. Sen anebo reálná výzva?

Dne 17.5. 2023 proběhl seminář v Národohospodářském ústavu na téma „Spojení zdravotního a nemocenského pojištění – sen anebo reálná výzva?“. Byla diskutována proveditelnost a obsah nejširší z navržených koncepčních změn, dotýkající se organizace celého systému sociálního zabezpečení v ČR.  V panelu diskutovali JUDr. Švec, ředitelka sekce nemocenského pojištění MPSV Ing. Iva Merhautová a člen NERV MUDr. Pavel Hroboň.

Na stejné téma se mluví už i v politických kruzích viz článek Vizita: Spojit zdravotní a nemocenské pojištění? Logické, ale nereálné

Ke stažení: Občan v síti 05/2023