Zdravotnictví 2030+ Iniciativa Zdravotnictví 2030+

Iniciativa Zdravotnictví 2030+

Iniciativa Zdravotnictví 2030+ je apolitická a nadstranická. Klade si za cíl vytvoření konceptu udržitelného zdravotnictví ČR a jeho prosazení do reálného života. Její výjimečnost spočívá v tom, že do diskuse přináší konkrétní předjednané varianty řešení. Vznikla na základě mnohaleté koncepční diskuse na půdě Kanceláře zdravotního pojištění, jako výraz společenské odpovědnosti zdravotních pojišťoven a jejich aktivního zájmu o budoucnost českého zdravotnictví a veřejných služeb obecně.

Iniciativa a zahájení dlouhodobé řízené diskuse o jednotlivých návrzích a okruzích řešení byla na konci roku 2022 podpořena Ministerstvem zdravotnictví.

Koncept by měl Česku umožnit překlenout kritické tři dekády mezi lety 2030 a 2060. V tomto období se bude v souvislosti se stárnutím populace postupně, neustále a podstatně zvyšovat objem potřebných zdravotních služeb. Souběžně bude klesat podíl výdělečně aktivní populace, která může do veřejných systémů přispívat, respektive ve zdravotních službách profesionálně působit.

Základní rysem naší iniciativy je přesvědčení, že:

  • je lepší deset let přípravy a jedna systémová změna než deset let nekoncepčních, průběžně prosazovaných, a následně rušených změn. I proto usilujeme o podporu a spolupráci odborníků všech politických preferencí.
  • je třeba postupovat od obecného ke konkrétnímu. V prvé řadě je dosáhnout shody na základním koncepčním přístupu k organizaci systému. Chceme rozvíjet existující pluralitní systém veřejného zdravotního pojištění? (jsme přesvědčeni, že jde o nejracionálnější cestu).  
  • jakákoliv systémová úprava v jakékoliv části nutně vede k potřebě úprav všech dalších částí systému (změny je proto nutné prosazovat jako funkční celek, nebo alespoň v blocích vzájemně provázaných úprav)   

Iniciativa, stejně jako tento web a první návrhy řešení vznikly v prostředí Kanceláře zdravotního pojištění. První koncepční návrhy byly připraveny v průběžné diskusi a spolupráci s pracovníky pojišťoven, odborníky ve zdravotnictví i se zástupci státní a akademické sféry.

V této souvislosti konstatujeme, že se názory jednotlivých odborníků i institucí zdravotního pojištění na dílčí aspekty mohou lišit a jednotlivé varianty řešení se budou dále vyvíjet. I proto upozorňujeme, že návrh v současné podobě nelze považovat za finální a společný návrh řešení, jakkoliv definovaných oficiálních subjektů ve zdravotnictví.

Při přípravě se snažíme spolupracovat s dalšími iniciativami a vytvářet tak pozitivní synergii v úsilí o dlouhodobé změny. Vítáme proto zájem každého zástupce odborné veřejnosti, ať již jednotlivce, instituce, nebo společenské iniciativy o spolupráci a účast v týmu, sdílení vlastního konceptu řešení, nebo jinou formu podnětu k danému tématu.

               Za tým iniciativy zdravotnictví 2030+

               Ladislav Švec