Zdravotnictví 2030+ Aktuality Zdravotnictví 2030+ hlavním tématem sympózia Zdravotnického deníku

Zdravotnictví 2030+ hlavním tématem sympózia Zdravotnického deníku

Dne 17.4. 2023 proběhlo sympozium Zdravotnického deníku k Iniciativě Zdravotnictví 2030+ a navrženému konceptu systémových změn. V rámci sympozia zazněly vedle prezentace konceptu (JUDr. Švec) i přednášky Mgr. Zapletala, ředitele Odboru dozoru nad zdravotními pojišťovnami a prof. Hlávky z iniciativy Efektivní zdravotnictví, podle něhož je nutné zvýšit pouze v důsledku demografického vývoje výkon českého zdravotnictví v příštích dvaceti letech o cca 40%, tedy téměř na jeden a půl násobek současného stavu!

Následného kulatého stolu se zúčastnila i řada zástupců politické i odborné veřejnosti, mimo jiné náměstek ministra zdravotnictví Bc. Václav Pláteník (KDU-ČSL), MUDr. Kamal Farhan, člen Výboru pro zdravotnictví PS PČR (ANO), MDDr. Bára Malíková, analytička pro oblast zdravotnictví poslaneckého klubu, doc. JUDr. Petr Šustek , Ph.D., vedoucí Katedry zdravotnického práva Právnické fakulty UK Praha, Ing. Petr Musil Ph.D., člen Národní rozpočtové rady, Ondřej Poul, ředitel úseku pojištění v pojišťovně Kooperativa, Vladimír Fuchs, ředitel divize OK Systém..

Více ve Zdravotnickém deníku