Zdravotnictví 2030+ Řešitelský tým

Řešitelský tým

Iniciativa Zdravotnictví 2030+ si klade za cíl vytvoření konceptu udržitelného zdravotnictví ČR a jeho prosazení do reálného života. Její výjimečnost spočívá v tom, že do diskuse přináší rovnou varianty řešení. Více o naší iniciativě se dozvíte ZDE

Vyzýváme odborníky, kteří mají zájem o uplatnění svých návrhů a podíl na připravovaném řešení koncepčního rozvoje systému veřejného zdravotního pojištění, aby nás kontaktovali a případně se zapojili mezi řešitele.

JUDr. Ladislav Švec

Ředitel Kanceláře zdravotního pojištění ČR. Zdravotnictví na horizontální úrovni národní i mezinárodní se věnuje posledních 23 let

Jakub Hlávka PhD.

Výzkumný profesor na University of Southern California v Los Angeles a spoluzakladatel iniciativy Efektivní zdravotnictví s týmem svých spolupracovníků

Pavel Gruber

Dlouholetý ředitel Lékařů bez hranic a aktuálně ředitel iniciativy Ministrzdraví s týmem svých spolupracovníků

Mgr. Lenka Novotná, MHA

Expert na právní aspekty zdravotnictví s dlouholetou zkušeností na různých pozicích od státní správy po soukromý sektor. Jedna ze spoluautorek návrhu reformních změn z přelomu prvního desetiletí

Ing. Vojta Lejsek

Analytik Odboru strategie OZP s mnohaletou zkušeností se zpracováním informací a strategiemi v oblasti zdravotního pojištění

RNDr. Martin Vydra

Analytik a projektový manažer s dlouholetými zkušenostmi v oblasti zdravotnických strategií

Mgr. Jan Zapletal

Ředitel Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR a dlouholetý odborník v oblasti zdravotního pojištění

PhDr. Jana Votápková Ph.D.

Výzkumný pracovník na Institutu ekonomických studií FSV UK – zaměření na ekonomiku zdravotnictví

Mgr. Tomáš Červinka, MHA

Dlouholetý analytik a manažer v oblasti zdravotního pojištění, specialista na příjmovou stránku, předseda Dozorčího orgánu pro dohled nad zdravotním pojištěním.

PhDr. Ivo Hlaváč MBA

Předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK ČR

Mgr. Lucie Krausová

Ředitelka legislativního odboru SUKL a dlouholetý profesionál v oblasti zdravotnické legislativy

MUDr. Tomáš Doležal PhD.

CEO iHETA a dlouholetý expert v oblasti zdravotnických dat a organizace zdravotnictví

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, LL.M.

Ředitelka úseku ředitelství ZPMV ČR

MUDr. Jitka Vojtová, MBA

Zdravotní ředitelka OZP, expert s dlouholetou zkušeností z komerčního i veřejného pojištění

JUDr. Václav Janalík

Dlouholetý odborník v oblasti zdravotního pojištění a zdravotních služeb

JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD.

Předsedkyně Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Mgr. Jarmila Vedralová

Dlouholetá odbornice v oblasti prevence

Ing. David Šmehík MHA

Dlouholetý odborník v oblasti zdravotního pojištění