Zdravotnictví 2030+ Aktuality Ministr zdravotnictví podporuje iniciativu Zdravotnictví 2030+

Ministr zdravotnictví podporuje iniciativu Zdravotnictví 2030+

Dopisem ze dne 16.11. 2022 potvrdil pan ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA souhlas a zájem na zahájení diskuse se všemi zainteresovanými subjekty, a to na základě zaslaného koncepčního návrhu Kanceláře zdravotního pojištění. Okamžitě byla v souladu s předchozím pověřením Rady Kanceláře ZP zahájena příprava dlouhodobé věcné diskuse o navržených změnách.